Gunung Selok

Posted: June 8, 2009 in Daerahe Dewek
Tags: , , ,

selok_1

Nek sampeyan bar kan Srandil bisa mampir sisan meng Gunung Selok soale nggone kuwe  cedek  karo lokasi Srandil. Lokasine nang desa Karang Benda kecamatan Adipala, sampeyan nek arep ngeneh rute lan transporte pada kaya nek arep meng Srandil , nek numpak angkutan umum ya bisa kan terminal Adipala sing paling kepenak, bisa numpak angkutan pedesaan utawa bis jurusan Cilacap – Kebumen sing lewat jalur selatan aja sing liwat Kroya mengko malah tekan Sumpyuh ora tekan Gunung Selok hehehehe….

Gunung Selok kuwe jan jane anu  alas sing bentuke bukit alias pegunungan lan di kelola nang Perum Perhutani KPH Banyumas Timur sing ambane sekitar 236,7 hektar lan duwure sekitar 150 meter nang duwur laut. Nggone nang pesisir Selatan Samudera Hindia sing nang penduduk di arani Segara Kidul.

selok_2 selok_3

Jan jane anu maen pisan pemandangan sing ana nang Gunung Selok kuwe soale anu pegunungan lan alas ditambah nang kono kuwe akeh gua-gua alam lan benteng tinggalane bangsa Jepang, malahan jerene nang daerah pesisir segara kidul kuwe ana sekitar 25 benteng. Jepang nggawe benteng nang kono jerene nggo ngintip utawa ngawasi musuh sing tekane kan arah segara kidul.

Wong-wong sing pada teka mengonoh biasane tujuane macem-macem ya ana sing pancen kepengin ndeleng pemandangan alame tapi juga akeh sing mengonoh kuwe nduwe tujuan liyane misale arep ziarah utawa semedhi nang nggon-nggon petilasan, kuburan utawa nang gua-gua sing ana nang kono. Petilasan sing sering di tekani wong-wong soale dianggep keramat alias wingit kuwe padepokan Jambe Lima lan Padepokan Jambe pitu.

Padepokan Jambe Lima utawa Cemara Seta kuwe ditemokna nang Eyang Mara Diwangsa, yaiku sedulure Patih Cakraningrat sing jebule ramane (bapake) Cakrawerdaya Bupati Cilacap sing pertama. Padepokane nggone anane nang puncak bukit sing jerene anu maen pisan nggo tapa utawa semedhi.

selok_4 selok_5

Padepokan Jambe Pitu utawa pertapaan Ampel Gading sing di renovasi nang jenate bekas presiden Soeharto uga akeh di tekani wong-wong sing pada ziarah, nang kono dianggep kramat utawa wingit banget soale nang kono ana 3 petilasan Sang Hyang Wisnu Murti lan pusakane sing ana loro yaiku Kembang Wijaya Kusuma utawa Eyang Lengkung Kusuma lan Cakra Baskara utawa Eyang Lengkung Cuwiri.

Seliyane benteng bekas tentara Jepang lan petilasan mau kae, nang Gunung Selok uga tesih akeh nggon sing ditekani wong-wong khususe nek dina dina-dina sakral kaya Jemuah (jum’at) Kliwon, Selasa Kliwon, lan wulan Sura yaiku : Gua Rahayu, Gua Naga Raja, Gua Bolong, Gua Paku Waja , Gua Putih, Gua Grujugan, Gua Tikus, Gua Lawa, Kaendran trus pesarean (kuburan) Kyai Sumolangu sing anane nang sebelah kulon trus ngidul (barat daya) benteng bekas tentara jepang. Nang kono akeh sing pada ziarah sing asale kan daerah Kebumen soale jerene Kyai Somalangu kuwe asale kan Kebumen tapi ninggal nang Selok.

Pesene inyong sedulur nikmati plesirane nikmati pemandangane aja kelalen ngucap na syukur nggo keagungan ciptaane Gusti Allah, nek bisa aja nggawe hal-hal sing nyimpang kan agama. Ya pancen kabeh kuwe hak njenengan nggo nentukna sikap, ya nek ziarah tujuane pengin ngenang sejarah utawa arep doakna wong-wong hebat utrawa leluhur sing di kubur nang kene sih ya ora apa-apa sedulur. Tapi nek arep ziarah lan semedhi nang kene tujuane mung kepengin sugih, kepengin jabatan, kepengin pangkat nek bisa aja sedulur. Nek kepengin sukses,sugih ya kudu kerja, berdo’a lan amal, soale kabeh kuwe atas kuasane Gusti Allah sing Maha Agung. Melasi arwah wong-wong hebat sing dikubur nang kono nek kuburane di salah gunakna nggo musyrik, mendingan di doakna ben arwahe tenang lan diampuni dosa-dosa ne, aja malah ngundang setan kon pada dolan ngonoh ya kesenengen setane.

Matur suwun,

selok2

sumber : http://pariwisata.cilacapkab.go.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s