Gunung Srandil

Posted: June 5, 2009 in Daerahe Dewek
Tags: , , , , ,

Srandil_1

Nggo sampeyan sing seneng maring hal-hal klenik mesthi kudune ngerti tempat kiye, iya bener sedulur gunung Srandil pancen obyek wisata spiritual utawa religius sing anane nang desa Glempang pasir kecamatan Adipala,ndilalah lokasine jejeran karo gunung Selok sing uga obyek wisata religius. Akses nggo menganah lumayan wis gampang soale dalane wis alus lan kebeneran cedek karo jalur lintas selatan sing lagi di bangun nggo ngeramekna lan majukna perekonomian nang daerah pulau jawa sebelah kidul (selatan).

Nek sampeyan nganggo kendaraan mobil pribadi utawa motor gampang lah dijamin mulus kaya pupune artis ibukota hehehe… tapi ya kudu ati-ati soale dalane lumayan mandan ciut alias sempit,selain kuwe ya soale nang kono akeh wong tani utawa warga desa sing pada numpak pit nek ora mlaku-mlaku, ya mergane anu biasa sepi nang ndesa dadine nek pada numpak motor utawa pit pada sekepenake kadang meng tengah kadang menggok tapi ndase ups..! siraeh ora tingak-tinguk disit main menggok bae lan ora nggatekna ngger nang mburine ana kendaraan apa ora. Mergane kuwe sampeyan nek nggawa kendaraan sing ati-ati aja ngebut lah, soale kan biasa menungsa apa maning cah nom nek numpak motor ndilalah dalane sepi ya uwis nggo kebut-kebutan.

Nek arep numpak kendaraan umum ya gampang sedulur, angger kan Cilacap tinggal numpak bis jurusan Cilacap – Jatijajar – Gombong – Kebumen. Rutene nyusuri pesisir lintas selatan dadi sampeyan bisa ngliwati akeh obyek wisata sing nang daerah pesisir kono misale selaine Srandil lan Selok sampeyan bisa meng Pantai Widara payung, pantai Jetis, pantai Ayah. Lha angger kan Kroya sampeyan bisa numpak angkutan pedesaan sing warna kuning biasane ngetem nang prapatan air mancur Kroya.

Srandil_2 Srandil_4

Sejaraeh gunung Srandil jerene wong sing pertama manggon nang gunung Srandil kuwe Sultan Mukhriti anak ke II kan Dewi Sari Banon Ratu Sumenep Jawa Timur.Sultan teka mengonoh kuwe tujuane arep tapa, tapi Sultan Mukhriti ngilang trus sing tesih ana mung gari petilasane sing anane nang sebelah wetan sing dikenal diarani Embah Gusti Agung Sultan Mukhriti.
Salain kisah sing mau uga ana maning cerita sing pertama urip nang gunung Srandil kuwe ana wong loro sing jenenge Kunci Sari lan Dana Sari, wong loro kuwe prajurite Pengeran Diponegoro sing ora gelem nyerah maring tentara landa. Trus deweke lunga lan umpetan nang Gunung Srandil nganti akhire meninggal nang kono, kuburane nang sebelah wetan Gunung Srandil sing dikelilingi pager keliling sing ngesuk-ngesuke Kunci Sari di kenal jenenge Sukma Sejati.

Nang Gunung Srandil akeh petilasan wong-wong sing dianggep nduwe ilmu kanuragan sing linuwih utawa sekti mandraguna. Lha mergane sekti kuwe mulane nggon-nggon sing di tekani dianggep keramat lan sakral.
Petilasan-petilasan sing ana nang Gunung Srandil kuwe contone Mbah Kanjeng Gusti Agung, Nyai Dewi Tanjung Sekarsari, Kaki semar Tunggul Sabdojati Dayo amongrogo, Juragan Dampo Awang, Kanjeng Gusti Agung Akhmat utawa Petilasan Langlang Buwana sing anane nang nduwur bukit lan petilasan Hyang Sukma Sejati.

Srandil_3 Srandil_5

Saben ndina ana bae wong sing pada menganah, biasane sih pada ziarah,tapa, semedhi lan macem-macem tapi ya kuwe sing berhubungan karo ritual-ritual kepercayaan, apamaning nek malem jumat kliwon utawa malem selasa kliwon nang wulan syuro. Tapi aja salah sedulur, aja dianggep remeh lokasi Srandil lan Selok kiye, sing pada teka mengnonoh kuwe ora mung wong sekitar kono utawa seputaran Kroya Adipala Cilacap tok lho, sing kan daerah liya uga akeh lho malah wong kan luar Jawa misale Kalimantan, Sumatra, Bali, lah pokoke akeh lah kesel nulise nyong nek keakehan. Malah gosipe wong kono jerene Jenate bekas Presiden Soeharto sering meng Srandil – Selok, malah sing terakhir santer gosipe ya kuwe jerene penyanyi Mayang Sari uga sering teka mengeneh.

Dadine wong sing pada teka meng Srandil ya tujuane werna-werna ana sing pancen arep plesir ndeleng alame sing pancen maen pisan, malah nang kono ana balane rika sedulur ya kuwe kethek alias munyuk hehehehehe…aja kesuh ya nyong mung glewean. Sing teka ngonoh uga akeh sing tujuane mandan ra bener lan nyimpang seka akidah agama misale njaluk nomer buntut (togel),njaluk pesugihan lan macem-macem. Sing njaluk nomer buntut togel biasane wis kapok njaluki nomer buntut meng wong gemblung sing sering mangkal nang prapatan ora tau nembus, akhire tapa nang Srandil ben bisa tembus nomere. Hehehehe… jan sedulur ngenes banget ya kepengin sugih carane kaya kuwe njaluk nomer togel utawa pesugihan nganti ziarah lan tapa nang Srandil, sida-sida malah gemblung dewek nek ora kelakon dadi wong sugih trus gantian mangkal nang prapatan trus gantian uga ditakoni nomer togel nang tukan ojek sing pada mangkal nang kono. Hehehehe… ngenes ya sedulur, aja ngasi lah kaya kuwe, nek pengin sugih ya kerja sing rajing trus aja kelalen berdoa njaluk di lancarna rejekine meng Gusti Allah, soale kabeh sing anan nang dunia lan akherat kuwe atas kuasa lan kehendak-E.

sumber : http://pariwisata.cilacapkab.go.id

Srandil_03

Advertisements
Comments
 1. thia says:

  aku pernah mengeneh pas cilik, karo paklik, bulik lan sepupu2 ku…tapi udu nggo semedi kur dalan2 thok

  • wonggading says:

   hihihihi… ya nek arep semedhi ya ora apa2 asak aja njaluk pesugihan nang kana, musyrik.

 2. Sudi Kutu Kupret says:

  Tertarik karo sing mau kuwe kang….nggolet nomer Togel…..hehehehehehehe…..

 3. maspekok says:

  nek arep tuku tuyul sing seken ana ora ya…hehehehe.jan urip deneng angel temen kiye karo duit ya…jann…

 4. maspekok says:

  nek nang kana ana sing dodolan tuyul seken ora ya..hehehe….

  • wonggading says:

   Lah ngger ana ya aja tuku tuyul lah…. mending nggo tuku hape seken bae…. kena nggo ngode kang.
   maturnuwun komentare….

 5. nek pada pengin SUGIH pada kerja aja SEMEDI nang GUNUNG SRANDIL.

 6. eddy says:

  la preye nang sradil isih angker ora nek nggolet kacang pasir nag ngedi

  • wonggading says:

   nek angker sih tesih angker kang….. nggolet kacang pasir aku ora ngerti pak nyuwun ngapunten lah.

 7. Kusprihanto says:

  Gunung serandil itukan yang buat tempat cari kekayaan(pesugihan)lagi pula ngapin nulis di blog gunung srandil —————————perangi kemusrikan, syirik di Gunung serandil Kalian ingin dilaknat allah KTP nya doang islam byupang jaln terussssssssss

  • wonggading says:

   mohon maaf bila kurang berkenan, jika anda memabaca sampai akhir tulisan dan anda mengerti bahasa kami maka disitu saya tuliskan pula jangan lah mencari rezeki dengan cara musyrik. saya juga ora ISLAM walaupun mungkin tak SE ALIM anda, dan saya juga tau SYIRIK itu dosa besar dan tidak diampuni ALLAH SWT. Tujuan ditulisnya tulisan ini juga salah satunya memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa janganlah rusak (kotori) tempat wisata dengan alam yang indah dengan perbuatan SYIRIK tadi. saya sama sekali tak menuliskan atau menyarankan mencari rizki di tempat seperti ini dengan cara-cara yang dilarang oleh agama.
   terima kasih masukannya…… saya akan banyak belajar lagi dalam menulis. Tapi sekali lagi saya juga mohon sebelum berkomentar ada baiknya anda baca dulu secara keseluruhan dan anda juga harus mengerti bahasa kami.
   Terima kasih.

 8. njc says:

  inyong tau meng selok karo serandil tapi gur dolan tok,golek tuyul malah entuk kunyuk hehehehe…

 9. fuji says:

  Matur nuwun info-nya menarik..

 10. ayah'e ratna says:

  kelingan jaman enom mbiyen,, plesir nganah sekang pucung lor numpak pit karo batir”e,,,
  Tapi ora karo pacare,,,jeree mbok putus,,, apa temenann lik,,,???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s